Byggutbildningen STAR

Kola Productions skapade filmer för Byggutbildning STAR. Målet var att öka rekryteringen till gymnasiets byggprogram.

Kola Productions created two films to attract more young people to study carpentry and house construction at high school. The job was commissioned by the company STAR Byggutbildning.

Se fler av våra filmer HÄR!

Film & Motion