Mjölkbonde för Arla

Local diary farmer photographed for Arla.

Lokal mjölkbonde fotograferad för mjölkföretaget Arla.

 

Editorial