Music & Artists

One of our core focus subjects are artist- and music photography. We have experience of documenting concerts and festivals as well as portraying artists from various music genres. Are you an artist in need of new promotion material? Contact us!

Ett av Kola Productions fokusområden är artist- och musik fotografering. Vi har erfarenhet av fotografering av konserter och festivaler, samt att skapa porträtt av artister inom olika genres. Behöver ni pressbilder, bilder för marknadsföring eller konsertbilder? Kontakta oss!

Music & Artist