top of page

Kola Photography

Egna Projekt

Eget arbete, Vi som har kommit, porträttfotoprojekt om flyktingar

Vi som kommit

Ett projekt om människor som flydde till Sverige mellan 70-talet fram till 2015 och även i nutid. Projektet baserades på den storskaliga migrationen 2015. Denna grupp fick en etikett flykting, invandrare, utlänning, asylsökande och så vidare. Vi ville gå bortom dessa etiketter och visa människorna bakom dem och kände ett behov av att porträttera de individuella berättelserna om några av dem som kom hit; frivilligt eller för att de inte hade något annat val. Vi har träffat vackra människor och hört hjärtskärande historier som resulterat i en utställning som visats över Sverige under ett par år. Varje gång vi tog porträttet har vi bett personen att tänka på ett minne från sitt hemland. Vårt fokus ligger på ögonen, portalen till själen.

CONFUSED

Confused är ett av våra egna konstfotograferiprojekt som vi gör i samarbete med hårkonstnären och platsdesignern Erik Frost. I den här fotograferingen ville vi förvirra betraktarna med vad de ser. Det är inte direkt klart vad som händer i bilden, och det får folk att att tänka till. Detta är vårt mål.

Konstfotografi, Kola Productions eget arbete, Confused

info@kolaproductions.se

Tel. +46 (0)70 272 40 88
Dalarna, Sverige

  • Instagram
  • Facebook
  • Youtube
  • LinkedIn
bottom of page